B82 Virum

B82 Børneklub

Roller og forventninger

Sidst opdateret den 21. Oktober 2022.

Fælles

Uanset rolle i B-82 er du ambassadør for B-82. Det vil sige, at du er forpligtet til at opføre dig ordentlig og ikke bringe klubben i miskredit.

Du er altid med til at sikre ordentlige, rolige og trygge forhold omkring klubben og holdet du repræsenterer. Der skal være plads til alle!

Spiller

Du møder altid i god tid til træning og kamp. Se mødetidspunkt i kampklar. Du siger goddag og farvel til træneren, derved er træneren gjort opmærksom på din tilstedeværelse.

Du møder altid velforberedt og klar til træning og kamp.

Du lytter til træneren og deltager aktivt i hele træningen.

HUSK ALTID støvler, strømper, benskinner og drikkedunk. Dertil tøj der passer til vejrforhold.

Er du gammel nok:

Betaler du selv kontingent, skal du sikre at det betales til tiden.

Tilmelder og framelder du dig aktiviteter i kampklar i god tid og indenfor de rammer træneren sætter.

Forælder

Du skal sikre dig at have adgang til dit barns kampklar, det er her der kommer beskeder om aktiviteter på holdet og her der meldes til og fra aktiviteter i god tid og indenfor de rammer træneren sætter.

Du sikrer at dit barn altid møder i god tid til træning og kamp. Se mødetid i kampklar.

Du sikrer dig at dit barn møder velforberedt til træning og kamp.

Du sikrer at kontingentet er betalt til tiden.

Du har læst vores forventninger til en spiller.

Afleverer du dit barn til træning, lytter du til trænerens instrukser/beskeder ved træningsstart.

Du deltager aktivt i klubbens sociale liv.

Du støtter op om bestyrelsen, møder frem til generalforsamlingen.


Du overholder Forældrenes 10 bud:

 • Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn.
 • Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 • Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 • Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!

Holdleder

Du er som udgangspunkt valgt blandt spillere på holdet (eller deres forældre).

Du skal sikre dig at have adgang til kampklar, det er her der kommer beskeder om aktiviteter på holdet og her der meldes til og fra aktiviteter i god tid. Som holdleder har du også nogle redigeringsmuligheder i kampklar og kan dermed samarbejde med træneren omkring opdateringer i kampklar.

Du skal sikre dig at holdets kamptøj holdes samlet, vaskes fra gang til gang (det kan uddelegeres på skift blandt forældre), samt sikre supplering ved henvendelse til klubbens tøjansvarlig.

Du hjælper til med gennemførsel af stævner/kampe, melder ankomst, har tøj/bolde med, hjælper træneren med at finde forældre som kampledere og træder til i en ”træner hjælperolle” ved sygdom/afbud fra trænere.

Du hjælper til med at skabe en god og positiv stemning på sidelinjen. Du deltager aktivt i klubbens sociale liv.

Du støtter op om bestyrelsen, møder frem til generalforsamlingen.

Træner

Du skal sikre dig at have adgang til kampklar, det er her der kommer beskeder om aktiviteter på holdet og her der meldes til og fra aktiviteter i god tid. Kampklar indeholder alt det træneren har brug for.

Du møder altid velforberedt og klar til træning og kamp. Dagens træningsprogram er klar.

Startopstillingen er klar.

Du sikrer at alt udstyr er klar til træningsstart.

Du siger goddag til spillerne, introducerer evt. nye spillere. Gerne i en rundkreds før træningsstart.

Du afslutter træningen med et par positive eksempler fra dagens træning og siger pænt farvel.

Du sikrer at brugt udstyr lægges på plads.

Du følger den til enhver tid gældende kontrakt, klubbens ordensreglement samt din arbejdsbeskrivelse (Se B82 Trænerroller).

Børneudviklingstræner

Børneudviklingstrænerens kerneydelse:

 • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn.
 • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren.
 • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet.
 • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
 • Implicit i kerneydelsen er videndeling med bestyrelsen, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen.

Børneudviklingstræneren vejviser ved:
 • Mesterlære - forevise træninger
 • Observationer
 • Supervisioner
 • Feedback
 • Trænermøder
 • Forældremøder efter behov

Børneudviklingstræneren deltager i klubbens bestyrelsesmøder med stemmeret. Reguleres i vedtægt ved generalforsamling foråret 2022.

Bestyrelsesmedlem

Som bestyrelsesmedlem er du valgt på klubbens generalforsamling til at varetage en eller flere opgaver som ligger til grund for klubbens eksistens.

Kasserer

Som kasserer er du valgt på klubbens generalforsamling til at håndtere klubbens økonomi på en for klubben fornuftig måde under hensyntagen til budgettet vedtaget på samme generalforsamling.

Dine opgaver er meget konkrete, sikre betaling af udgifter, bogføre indtægter og udgifter, udarbejde regnskab samt budget.

Du vil have adgang til klubbens bankkonto.

Formand

Som formand er du valgt på klubbens generalforsamling til at håndtere klubbens ve og vel. Du har det overordnede ansvar for klubbens drift og fordeling af opgaver.

Du har ligeledes ansvar for at klubben drives efter gældende regler i samfundet generelt men også de regler som fastsættes af DBU samt klubben selv.

Du vil have adgang til klubbens bankkonto.

Seniorformand

Som seniorformand er du valgt på klubbens generalforsamling til at styre seniorafdelingen (herunder også Fitness afdelingen) efter de retningslinjer som er fastsat af klubben.

Ungdomsformand

Som Ungdomsformand er du valgt på klubbens generalforsamling til at styre ungdomsafdelingen efter de retningslinjer som er fastsat af klubben, herunder også DBU's regler for at kunne være en registreret DBU Børneklub.

Medlemsadministrator

Som medlemsadministrator har du en rolle med at sikre, at vores medlemskartotek er opdateret, at nye medlemmer registreres, der indhentes/afsendes spillercertifikater, udmeldelser registreres.

Ligeledes har du ansvaret for kørsel af kontingentopkrævninger.

Webmaster

Som webmaster har du ansvaret for at hjemmesiden er opdateret og til hver en tid fungerende. Du vil modtage input til opdateringer på hjemmesiden fra bestyrelsesmedlemmer.

Klubofficeansvarlig

Som Klubofficeansvarlig har du ansvaret for at DBU kluboffice til hver en tid er opdateret i en sådan grad, at systemet er brugbart for klubben samt DBU.