B82 Virum

B82 Børneklub

Medlem af B82, Virum

I B82 følger vi naturligvis DBU’s love og regler og ovenstående regler gælder således også hos os på alle vores hold/årgange som også betragtes som turneringshold, hvilket vil sige at de spiller stævner/kampe. Vores medlemmer skal derfor have spillercertifikat/supplerende spillertilladelse i henhold til DBU’s regler.

På vores Fodbold Fitness hold følges ligeledes DBU’s regler og vi betragter det som hyggefodbold (Derfor ligeledes det lavere kontingent). På disse hold er man indmeldt som medlem uden at spillercertifikat bliver overført. Det er således op til den enkelte spiller, selv at stå til ansvar for en eventuel anden klub.

Skulle et af vores Fodbold Fitness hold ønske at deltage i Fodbold Fitness stævner/kampe er dette således muligt uden spillercertifikater. Vil et Fodbold Fitness hold ønske at deltage i DBU’s officielle rækker, vil klubben skulle tage stilling til ”opgradering” af holdet, ligeledes skal spillerne tage stilling til videre deltagelse på holdet og dermed overførsel af spillercertifikater til B82.

I givne tilfælde vil holdlederen fremlægge ønsket for bestyrelsen, hvorefter klubben indkalder alle involverede parter til møde, hvor problematikken fremlægges, så spillerne har mulighed for at tage den, for dem, rigtige beslutning.