B82 Virum

B82 Børneklub

Børnepolitik

Sidst opdateret 21. Oktober 2022.

Politik for brug af omklædningsrum før og efter fodbold

Retningslinje: Omklædning før og efter fodbold

Velvidende at klubben i dagligdagen ikke har adgang til omklædningsrum opfordrer klubbens bestyrelse til omklædning i klubben før og efter fodbold i vores klubhus. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig, pigerne først!

Ved kampe/stævne gælder ovenstående principper, ved udekampe/stævne med følgende tilføjelser:

Hvis muligt prioriteres særskilt omklædning til piger.

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader. Voksne, leder, trænere eller forældre må ikke opholde sig på to-mandshold med et barn i et omklædningsrum, spillersamtaler bør holdes hvor andre kan se med og skadesbehandling bør aldrig foretages i enerum.

Mobiltelefoner bruges ikke i forbindelse med omklædningsfaciliteter og holdes i taskerne.

Kontaktpersoner (i nævnte rækkefølge):

 1. Årgangens cheftræner
 2. Årgangens holdleder
 3. Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)
 4. Ansvarlig: Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)

Politik for brug af sociale medier

Retningslinje: B-82 bruger hjemmeside og Facebook

Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde som fodbolden skaber for børnene i vores klub.

Hverken hjemmeside eller Facebook (FB) skal være platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig, positiv tone accepteres.

B82 ønsker at der kun bruges den fælles Facebookside og vil arbejde for at der udpeges en FB ansvarlig for hver årgang som har mulighed for at kunne uploade billeder og historier til FB.

Faglig kommunikation mellem holdleder og/eller trænere foregår ALDRIG på hjemmeside, Facebook eller andre sociale medier!

Kontaktpersoner (i nævnte rækkefølge):

 1. Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)
 2. Ansvarlig: Klubbens formand (formand@b82.dk)

Politik for kommunikation

Regler for kommunikation i B-82

Officiel kontakt mellem klubbens bestyrelse/holdledere/trænere og børn foregår kun via klubbens officielle kanaler som kluboffice og kampklar til de mailadresser som er angivet i børnenes profiler.

Privat kontakt mellem klubbens bestyrelse/holdledere/trænere og børn via sociale medier er ikke tilladt.

Klubben opfordrer til et ordentligt sprogbrug mellem ledere og børn, børn imellem samt ved voksnes sprogbrug i børns nærvær.

Klubbens ledere opfordres til at tale MED børnene og ikke TIL børnene.

Gennem forældreopdragelse der hjemme samt gennem opdragelse fra dag et i klubben stræbes ALTID efter børnefodbold uden skæld ud. Børn skal indenfor givne rammer føle sig trykke og være ”fodbold-parat” ved træning og kamp.

Inddragelse af forældre foregår overordnet set via klubbens medlemsregister/kluboffice hvorfra udsendes informationer omkring klubben.

På de enkelte årgange/hold inddrages forældre via kampklar samt direkte kontakt på sidelinjen.

Alle nye børn byrdes velkommen i klubben og ledere på de enkelte årgange skal sikre en ordentlig præsentation og gøre sit til at nye børn falder til i klubben.

En egentlig velkomstpakke findes ikke, men vi opfordrer til at studere vores informative hjemmeside og stille spørgsmål til klubbens bestyrelse/holdledere/trænere.

Kontaktpersoner (i nævnte rækkefølge):

 1. Årgangens cheftræner
 2. Årgangens holdleder
 3. Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)
 4. Ansvarlig: Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)

Politik for mobning eller mistrivsel

Regel: Mobning og mistrivsel må aldrig forefindes i B-82

Fodbold i B82 er baseret på; fællesskab - sjov - venskab.

Fodbold er et holdspil og på hver enkelt årgang er der brug for alle!

Som leder/træner arbejdes altid med at børn skal føle sig inkluderet og en del af holdet/årgangen.

Forældre opfordres til at støtte op om dette.

Opleves det at børn slæber konflikter ind på årgangen (fra f.eks. skolen) tager vi fat i børnene og efterfølgende forældre. Vi ønsker at holde et godt venskab på årgangene.Regel: Brug konkurrence med et udviklende fokus (DBU's Børneløfte #10)

Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab. Derfor skal konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen. Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn skal lære at vinde og tabe - det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et tab af ansigt eller respekt.

Kontaktpersoner (i nævnte rækkefølge):

 1. Årgangens cheftræner
 2. Årgangens holdleder
 3. Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)
 4. Ansvarlig: Klubbens bestyrelse (best@b82.dk)

Politik for seksuelle krænkelser

Politik for seksuelle krænkelser

En gang årligt indhentes børneattester ved politiet. Det foregår efter officielle retningslinjer via de officielle værktøjer til brug herfor.

Der indhentes børneattester for klubbens bestyrelse/holdledere/trænere over 15 år uanset om man har direkte kontakt til klubbens børn eller ej.

Den enkelte person (klubbens bestyrelse/holdledere/trænere) vil modtage en mail i E-boks som skal bekræftes inden klubben modtager børneattest. Sker denne bekræftelse ikke tages der kontakt til den pågældende om evt. forglemmelse. Vil den pågældende ikke bekræfte fremsendelse af attest til klubben, vil samarbejde ophøre.

Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt.

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er okay at trøste.

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.

Retningslinjer for overnatningsforhold

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal der være styr på forholdene i forbindelse med overnatning i regi af fodboldklubben. Der skal altid være mindst 2 voksne sammen med børnene i forbindelse med overnatning, og det skal altid være mindst 1 voksen af samme køn som børnene.

Henvendelse om mistanke omkring manglende overholdelse af ovenstående regler skal rettes direkte til formanden for klubben på formand@b82.dk.

Procedure vedrørende børneattester varetages af bestyrelsen (best@b82.dk)