B82 Virum

B82 Børneklub

Rabatter

I specielle tilfælde kan klubben give rabat på kontingent. Ved f.eks. Efterskoleophold, Højskoleophold og Værnepligt kan man opnå en rabat på 80% af sit kontingent. Det kan ske hvis man gerne vil deltage i et holds kampe i de weekender man har mulighed. Spillercertifikat skal forblive i B82 og supplerende spilletilladelse kan udstedes efter DBU’s regler.

Der skal søges ved mail til best@b82.dk inden kontingentopkrævningen altså f.eks. når varslingsmailen modtages.