B82 Virum

B82 Børneklub

Indmeldelse i B82

Indmeldelse foretages fra klubbens hjemmeside under den årgang man skal indmeldes. Årgangen følger fødselsår. Tilmelding under anden årgang end fødselsår skal forhåndsgodkendes af holdleder/træner på årgangen og vil typisk kun blive godkendt grundet at man går på samme klassetrin i skolen.