B82 Virum

B82 Børneklub

Kridte-legatet

Lagt op den 19-02-2020 14:32

 - for den særlige indsats for holdet eller hele B82


Gennem de senere år har B82’s kridtehold udloddet et kridtelegat på 2.800 kr. per sæson. Kridteholdet eksisterer ikke længere, men det gør legatet. Det uddeles i større eller mindre portioner til medlemmer eller hold, som på den ene eller anden måde har ydet en helt særlig indsats for klubbens bedste, eller som har brug for midler til holdaktiviteter, som ikke kan støttes på anden vis. 


Legatet uddeles to gange årligt - i forbindelse med Generalforsamlingen og under Lagkagestævnet. Indstillinger skal være modtaget af sup1@b82.dk senest 7 dage inden disse begivenheder for at komme i betragtning. Indstillingerne vurderes af bestyrelsen.


Hvis vi ikke finder, at indkomne forslag er støtteværdige, så videreføres midlerne til næste års uddeling.


Alle gode ideer kan komme i betragtning. Der kan f.eks. være tale om at belønne


-  et hold, der har formået at gøre noget særligt for klubben som helhed, f.eks. rekruttere flest nye medlemmer - og hvor pengene så kan gå til en fest, en tur for hele holdet (eks. til en superliga-kamp), deltagelse i et særligt stævne, eller noget i den stil.

-  en ungdomstræner, som har udvist helt særligt engagement og initiativrigdom til glæde for hans hold


eller en aktivitet såsom 


- stævnegebyr for et eller flere hold til et specifikt stævne, som klubben ikke har mulighed for at dække;

-  støtte til en udlandstur for et hold 


Kort sagt - der er ingen grænser, og alle gode ideer er velkomne