B82 Virum

Udmeldelse af B82

Kort vejledning til udmeldelse

Udmeldelse af B82 skal ske med 1 måneds varsel samt resterende dage i den måned udmeldelsen meddeles. Udmeldelse skal meddeles medlemsadministratoren på medlem@b82.dk. Kontingent betales halvårlig forud. Betalt kontingent tilbagebetales ikke, og al forfalden kontingent skal være betalt. Kontingent opkræves pr. 1. juli og pr. 1. januar.

Man skal således have meddelt medlemsadministratoren sin udmeldelse senest 31. maj eller 30. november, hvis man ikke ønsker at fortsætte i B82 og betale kontingent i den kommende periode. Hvis man er i restance til B82, kan man ikke få overført sit spillercertifikat.